Online assessment: 'Kun jij Pitchen?'

Online assessment: 'Kun jij Pitchen?'
Bekijk éérst de video
en maak daarna direct de toets
met

 5 multiple-choice vragen 
over dit onderwerp.


Veel succes!