Stuur jouw team aan met deze TeamPiramideVerbeter het teamresultaat:
- Meer vertrouwen
- Meer begrip
- Heldere afspraken
- Respectvolle omgang
- Mooie resultaten!


Programma:
- Uitleg Piramide door trainer
- Selecteer jouw top 5 kansen/bedreigingen voor het team
- Illustreer jouw keuzes aan de hand van praktijkvoorbeelden
- Bepaal als team de onderdelen voor het programma
- Verdieping per programma-item uitrollen

Together
Everyone
Achieves
MoreTeamPiramide TeamPiramide